Nhà cháy, ông chủ nhà gọi điện cho đội cứu hỏa báo, nhân viên cứu hỏa hỏi:

– Ở đâu?

– Ở nhà tôi.

– Tôi hỏi địa điểm cháy ở đâu?

– Trong bếp.

– Biết rồi! Nhưng chúng tôi làm cách nào để có thể đến được nhà anh chứ?

– Thế các ông không có xe cứu hỏa sao?

– Bố mày, cho cháy luôn đi.

:))

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*