-Thầy nghĩ ở đây không phù hợp để ngủ?

-Dạ không sao thưa thầy, chỉ mong thầy và các bạn nhỏ tiếng một tý là được ạ.

Thư giãn thêm với những truyện cười đặc sắc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*