Post Tagged with: "Tương lai"

Tương lai con làm gì

Tương lai con làm gì

Chồng nói chuyện với vợ: – Anh sẽ đặt lên bàn 3 thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là một nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ làm nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục. Lát sau, cậu con vào[Read More…]

by November 16, 2015 Comments are Disabled Thế giới cười