Chồng nói chuyện với vợ:

– Anh sẽ đặt lên bàn 3 thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là một nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ làm nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục.

Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn ngẩn ngơ mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

– Phương án thứ tư…

Vợ sốt ruột hỏi:

– Tương lai con làm gì hở anh?

– Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

:))

Xem thêm: